Open opleidingen

Op regelmatige basis organiseert AS4 open opleidingen wanneer we voelen dat er nood is aan een opleiding rond een thema dat speelt in de voedingssector. Hierbij trachten we om op een doeltreffende manier zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd te informeren. Bovendien wordt er steeds de gelegenheid geboden om uw vragen af te vuren op onze specialisten zodat ook uw specifieke vraag een antwoord krijgt.

Interne auditor

DATUM: Vrijdag 04 september 2015. Van 9u00 tot 12u30.

PLAATS: AS4 opleidingscentrum | Waterstraat 4 | 9160 Lokeren

CURSUSPRIJS: Gratis

DOELGROEP:

Kwaliteitsmanagers en productieverantwoordelijk-en uit de voedingssector en andere gerelateerde sectoren die op regelmatige basis audits moeten uitvoeren.

DOELSTELLING:

Kwaliteitsnormen zoals BRC/IFS/ISO 22000/... vereisen een frequente doorlichting om de goede werking van het kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen garanderen. De wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne vraagt eveneens een regelmatige verificatie van uw HACCP-systeem.

De doelstelling van de opleiding is dan ook om de basiskennis inzake audittechnieken over te brengen. Hierbij wordt een belangrijke focus gelegd op het auditen van kritische controlepunten (CCP's), hygiëne en traceerbaarheid.

Tijdens de opleiding worden ook handige tips en voorbeelden gegeven. Zo verkrijgt u een goede basis voor het uitvoeren van audits binnen het eigen bedrijf alsook voor het organiseren en uitvoeren van audits bij leveranciers.

CERTIFICAAT:

Deelnemers aan de opleiding krijgen een bewijs van deelname. Indien er ook 4u begeleiding ter plaatse binnen de eigen werkomgeving wordt voorzien, kan het certificaat van interne auditor worden verkregen. De begeleiding ter plaatse kost 495€ exclusief BTW.

INSCHRIJVING: 

Mail voor 31 augustus 2015 naar: info@as4.be

Voor meer informatie:09/361.00.61