Open opleidingen

Op regelmatige basis organiseert AS4 open opleidingen wanneer we voelen dat er nood is aan een opleiding rond een thema dat speelt in de voedingssector maar waar de collega-opleidingsverstrekkers geen antwoord op kunnen bieden. Hierbij trachten we om op een doeltreffende manier zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd verder te helpen. Bovendien wordt er steeds de gelegenheid geboden om uw vragen af te vuren op onze specialisten zodat ook uw specifieke vraag een antwoord krijgt.

Hiernavolgend kan u de eerstvolgende open opleidingen van AS4 terugvinden: 

Global Red Meat Standard 08/04

PLAATS: Vergadercentrum ALM | Filip Williotstraat 9 |B-2600 Berchem

CURSUSPRIJS: Gratis voor bedrijven uit de voedingssector (PC118 / 220) met minder dan 100 werknemers. €150 per deelnemer per dag voor bedrijven uit de voedingssector (PC118 / 220) met 100 werknemers of meer.

DOELGROEP
Kwaliteitsverantwoordelijken, productiemanagers en directie van slachthuizen, uitsnijderijen, verwerkers en verpakkers van vers vlees. Basiskennis van HACCP, GMP en kwaliteitsmanagement is wenselijk, maar niet vereist.

DOELSTELLING
Deze opleiding heeft als doel om eerst en vooral deze nieuwe standaard te situeren t.o.v. de andere commerciële standaarden die reeds in de bedrijven zijn geïmplementeerd. De eisen van Comeos/BRC/IFS/FSSC 22000 worden dan ook vergeleken met de eisen in de GRMS. Daarnaast wordt het eisenpakket doorgelicht en wordt er verduidelijkt hoe deze eisen in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd, zowel op documentair gebied als op de werkvloer.

INHOUD

 • Toelichting ontstaan GRMS, achtergrondinformatie, voor- en nadelen van deze standaard
 • Overeenkomsten en verschillen met Comeos, BRC, IFS, FSSC22000
 • Toelichting bij de nieuwe eisen binnen GRMS
 • Integratie van de GRMS-eisen in het huidige kwaliteitssysteem
 • Praktische uitwerking van deze GRMS-eisen

INSCHRIJVING: Gelieve u in te schrijven voor 28/03/2014 via onderstaande link. Max. 12 deelnemers per opleiding.

 

Inschrijven

Voedselfraude 10/04

PLAATS: Hotel Van der Valk | Autosnelweg E-17 | B-9810 Nazareth - Gent

CURSUSPRIJS: Gratis voor bedrijven uit de voedingssector (PC118 / 220) met minder dan 100 werknemers. €150 per deelnemer per dag voor bedrijven uit de voedingssector (PC118 / 220) met 100 werknemers of meer.

DOELGROEP
Kwaliteitsverantwoordelijken, aankopers, productiemanagers en directie van voedingsbedrijven. Basiskennis van "Risk Assessment" is wenselijk, maar niet vereist.

DOELSTELLING
Deze opleiding heeft als doel om het begrip voedselfraude te omschrijven en alle mogelijke gevolgen ervan in beeld te brengen. Daarnaast willen we deze problematiek situeren binnen een voedingsbedrijf alsook de directe en indirecte gevaren in kaart brengen. De opleiding toont aan hoe voedselfraude kan worden voorkomen en hoe, bij twijfel over een geleverde grondstof, voedselfraude kan worden vastgesteld. De meest recente analysemethodes worden hier toegelicht. De deelnemers leren een TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) op te stellen en leren hoe om te gaan met de grootste risico's binnen hun eigen bedrijf.

INHOUD

 • Omschrijving van de term voedselfraude
 • Directe en indirecte gevaren van voedselfraude 
 • Voorkomen en vaststellen van voedselfraude 
 • Opstellen TACCP 
 • Toelichting analysemethodes 
 • Opstellen actieplan voedselfraude

INSCHRIJVING: Gelieve u in te schrijven voor 04/04/2014 via onderstaand inschrijvingsformulier. Max. 12 deelnemers per opleiding.

Inschrijven