Open opleidingen

Op regelmatige basis organiseert AS4 open opleidingen wanneer we voelen dat er nood is aan een opleiding rond een thema dat speelt in de voedingssector. Hierbij trachten we om op een doeltreffende manier zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd te informeren. Bovendien wordt er steeds de gelegenheid geboden om uw vragen af te vuren op onze specialisten zodat ook uw specifieke vraag een antwoord krijgt.

TACCP

DATUM: Vrijdag 20 februari 2015. Van 9u00 tot 12u00.

PLAATS: AS4 Opleidingscentrum | Waterstraat 4 | B-9160 Lokeren

CURSUSPRIJS: Gratis

DOELGROEP
Kwaliteitsverantwoordelijken, aankopers, productiemanagers en directie van voedingsbedrijven. Basiskennis van "Risk Assessment" is wenselijk, maar niet vereist.

DOELSTELLING
Deze opleiding heeft als doel om het begrip voedselfraude te omschrijven en alle mogelijke gevolgen ervan in beeld te brengen. Daarnaast willen we deze problematiek situeren binnen een voedingsbedrijf alsook de directe en indirecte gevaren in kaart brengen. De opleiding toont aan hoe voedselfraude kan worden voorkomen en hoe, bij twijfel over een geleverde grondstof, voedselfraude kan worden vastgesteld. De meest recente analysemethodes worden hier toegelicht. De deelnemers leren een TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) op te stellen en leren hoe om te gaan met de grootste risico's binnen hun eigen bedrijf.

INHOUD

 • Omschrijving van de term voedselfraude
 • Directe en indirecte gevaren van voedselfraude 
 • Voorkomen en vaststellen van voedselfraude 
 • Opstellen TACCP 
 • Toelichting analysemethodes 
 • Opstellen actieplan voedselfraude

INSCHRIJVING: Mail voor 16 februari 2015 naar: info@as4.be

Opleiding BRC versie 7 in Antwerpen

DATUM: Vrijdag 27 februari 2015. Van 9u00 tot 12u00.

PLAATS: AS4 Antwerpen | Quellinstraat 49 | B-2018 Antwerpen

CURSUSPRIJS: Gratis

DOELGROEP
Kwaliteitsverantwoordelijken, kwaliteitsmanagers, productieverantwoordelijken, zaakvoerders,... die BRC versie 7 vanaf 1 juli 2015 willen implementeren.

DOELSTELLING
Na uitgebreid overleg met de voedingsindustrie, retailers, certificatiebureaus en andere stakeholders werd de nieuwe versie van BRC Global Standard for Food Safety op 7 januari 2015 gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2015 zal deze nieuwe versie worden geauditeerd. AS4 organiseert deze opleiding om inzicht te geven in de nieuwe versie van de BRC-norm alsook duiding te geven met betrekking tot de veranderingen t.a.v. de vorige versie van de BRC-norm. Er zal specifiek ook dieper worden ingegaan op hoe deze veranderingen kaderen in de recente evoluties binnen de voedingsindustrie.

INHOUD
Een overzicht van de te verwachten veranderingen:

 • Traceerbaarheid
 • Authenticiteit
 • High risk/High care
 • Etikettering
 • Label check
 • Extra modules
 • Auditbeoordeling

INSCHRIJVING: Mail voor 25 februari 2015 naar: info@as4.be