AS4

AS4 point

AS4 Point is een interactief softwareprogramma waarmee u als klant op een beveiligde, snelle en toegankelijke wijze wordt ondersteund bij het digitaal beheren van uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Zo bent u als verantwoordelijke kwaliteit steeds “on top of things”. 

Via AS4 Point:

  • wordt de actualiteit van informatie continue bewaakt, u heeft steeds de laatste goedgekeurde versie van de documenten;
  • is er een borging van de consistentie van uw informatie doorheen heel uw kwaliteitsmanagementsysteem;
  • kan u uw processen beheren alsook de informatie die hieraan gekoppeld is;
  • bent u ervan verzekerd dat de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt;
  • werkt u met intelligente documenten;
  • kan u op elk moment rapportages oproepen en trendanalyses maken;
  • kan u de voortgang in correctieve acties en maatregelen bewaken;
  • heeft u steeds een direct zicht op de actuele status van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

“Dankzij AS4 Point bent u als kwaliteitsmanager steeds “on top of things”.”

— Kathleen Malfroy, Senior Partner

Documentmanagement

AS4 maakt documentenbeheer makkelijk met automatisch versiebeheer, centraal layoutbeheer en een digitale workflow voor controle en goedkeuring. Zo beheert u alle veranderingen , opmerkingen en nieuwe informatie inzake uw kwaliteitsmanagementsysteem. Via één centrale wijziging reviseert u eenvoudig alle betrokken documenten (zoals bijvoorbeeld procedures en werkinstructies), processen en formulieren. Via hyperlinks in de webtoepassing hebben uw collega’s ook eenvoudig toegang tot gerelateerde informatie.

 

Procesmanagement
Procesmanagement wordt eenvoudig met interactieve stroomschema’s en organogrammen. AS4 Point zet MS Visio-bestanden om in HTML en voorziet ze van intelligentie, zoals hyperlinks naar andere  processen, ondersteunende documenten en/of beschrijvingen met bijhorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Uw collega’s gaan via hyperlinks snel naar gerelateerde informatie of vragen een processtap op. In deze processtap is direct te zien wie verantwoordelijk is , welke normen gekoppeld zijn en welke documenten, processen en formulieren bij deze processtap horen. Overzichten tonen alle processtappen die horen bij een geselecteerde functie, afdeling of norm. U ziet dus direct wie bij welke processen betrokken is en welke rol hij/zij vervult.

 

Persoonlijke benadering

AS4 Point stelt  informatie persoonsgericht ter beschikking. Men autoriseert gebruikers namelijk op het punt waar zij het systeem ‘binnenkomen’. Zo ‘weet’ het systeem welke informatie gekoppeld is aan een functie, groep of afdeling. Openstaande acties verschijnen op een persoonlijk dashboard, nieuw geplaatste informatie staat bovenaan en persoonlijke favoriete documenten zijn direct aanklikbaar. Via menu’s, diverse overzichten en de uitgebreide en krachtige zoekfunctie navigeert elke gebruiker eenvoudig en snel naar de juiste informatie. 

Door deze krachtige autorisatiemogelijkheden op persoons-, functie-, afdelings- en groepsniveau bent u ervan verzekerd dat de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Dankzij het documentmanagement bent u ook zeker dat men steeds werkt met de actuele versie van uw documenten, processen en formulieren.


Intelligente documenten
Met AS4 Point maakt u in een handomdraai digitale formulieren. Denk aan checklists, aanvraagformulieren, meldingen, klachtenafhandeling, afwijkingen, incidenten, audits, risico-inventarisaties etc. Door de formulieren te voorzien van logica, zoals verplichte velden, het automatisch ophalen van data uit andere systemen, calculaties en toegangsbeheer kunnen de resultaten in overzichtelijke rapportages worden gepresenteerd.

 

Realtime KPI’s
Meten is weten. Met het onderdeel prestatie-indicatoren krijgt u via een dashboard in realtime door hoe de actuele situatie zich verhoudt tot uw KPI’s en dit in een grafische weergave  (grafiek, meter of chart). U kunt tijdig reageren en de status eenvoudig delen met uw collega’s.

Het dashboard geeft ook inzage in historische resultaten, bijvoorbeeld om trendanalyses te maken. Deze informatie kan uit externe databases komen of via intelligente webformulieren.
 

Praktijkcase

Vitrapack

Vitrapack start op met AS4 Point.