AS4

Experts @ AS4

Soms heeft een onderneming nood aan ondersteuning op specifieke domeinen:
•  Export
•  Crisis & Recall management
•  Herstructurering kwaliteitsmanagementsystemen
•  Bijstand bij controles FAVV
•  Bijstand bij klantenaudits
•  Opstart nieuwe onderneming, vestiging of afdeling
•  Aanvragen erkenningen/toelatingen
•  Nulaudits
•  Projectwerk
•  Opleidingen aan personeel of management

 

“Het is onze verantwoordelijkheid om een antwoord te kunnen bieden op alle vragen binnen ons vakdomein, zelfs de meest complexe. ”

— Kathleen Malfroy, Senior Partner

AS4 is een kenniscentrum voor kwaliteitsmanagement, waar u ook 
terecht kan voor uw vragen met betrekking tot:
•  Binnen -en buitenlandse wetgeving
•  Microbiologie
•  Verpakkingstechnologie
•  Ecologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen
•  Etikettering (nationaal en internationaal)

Praktijkcase

Pittman Seafoods

Pittman Seafoods rekent op de kennis van AS4.