AS4

Bereid u nu voor op de nieuwe norm: thuiswerk

Door COVID-19 is de kans groot dat thuiswerk de nieuwe norm wordt. Met ons digitaal systeem kan u via de webform module heel eenvoudig zelf, of door onze experts, een formulier opmaken dat u toelaat thuiswerk aan te vragen. Dit formulier kan niet alleen gebruikt worden voor het aanvragen van thuiswerk, maar ook voor vakantieaanvragen, klein verlet zoals een overlijden, of zelfs voor het melden van afwezigheden door ziekte.

7 Mei 2020

Door COVID-19 is de kans groot dat thuiswerk de nieuwe norm wordt. Met ons digitaal systeem kan u via de webform module heel eenvoudig zelf, of door onze experts, een formulier opmaken dat u toelaat thuiswerk aan te vragen. Dit formulier kan niet alleen gebruikt worden voor het aanvragen van thuiswerk, maar ook voor vakantieaanvragen, klein verlet zoals een overlijden, of zelfs voor het melden van afwezigheden door ziekte.

Zo wordt het enerzijds voor de leidinggevende eenvoudiger om zijn team op te volgen, en wordt het anderzijds voor het personeel eenvoudiger om de correcte documenten / ziektebriefjes in te dienen en deze niet te vergeten meesturen.

 

Door dat het systeem automatisch weet wie de aanvrager is, wordt er voor gezorgd dat de aanvraag direct bij de juiste leidinggevende terecht komt. Dit om de communicatieflows veel korter en efficiënter te laten verlopen.

 

Bovendien is ons systeem een webapplicatie dat het mogelijk maakt om zowel het indienen van een aanvraag als het goedkeuren van een aanvraag via GSM/tablet te laten verlopen.

 

A.d.h.v. onze rapportage tool kan je perfect instellen wie welke aanvragen mag zien (bv. HR manager) en kan u in beeld brengen wat het real time ziekteverzuim cijfer is van uw bedrijf.

Hieronder nog kort alle voordelen op een rijtje:

 

 • U kan zelf of door onze experts een aanvraag formulier (laten) opmaken op uw maat
 • Aanvraag kan ingediend worden met een GSM / tablet / computer
 • Automatisch gestuurde aanvraag komt onmiddellijk bij de juiste verantwoordelijke terecht gezien het systeem weet wie de aanvrager is
 • Aanvrager wordt direct op de hoogte gesteld wanneer u een aanvraag goed of afkeurt en kan bij afkeuring zijn aanvraag aanpassen / annuleren
 • Nooit meer achter ziektebriefjes of documenten moeten vragen
 • A.d.h.v. toegangen kan u zelf bepalen wie welk rapport mag zien
 • Bekijk met de real time rapportage m.b.t vakantie, thuiswerk als ziekteverzuim

Wilt u graag meer info over ons systeem of een demo bij u ter plaatse. Dat kan zeker! Contacteer ons vrijblijvend via onderstaande gegevens.

 

Sophie Van Oevelen:

M: (0)471 82 68 67

E: sophie@as4.be

 

Bekijk ook: https://carenet.normecfoodcare.com/

Door COVID-19 is de kans groot dat thuiswerk de nieuwe norm wordt. Met ons digitaal systeem kan u via de webform module heel eenvoudig zelf, of door onze experts, een formulier opmaken dat u toelaat thuiswerk aan te vragen. Dit formulier kan niet alleen gebruikt worden voor het aanvragen van thuiswerk, maar ook voor vakantieaanvragen, klein verlet zoals een overlijden, of zelfs voor het melden van afwezigheden door ziekte.

Zo wordt het enerzijds voor de leidinggevende eenvoudiger om zijn team op te volgen, en wordt het anderzijds voor het personeel eenvoudiger om de correcte documenten / ziektebriefjes in te dienen en deze niet te vergeten meesturen.

 

Door dat het systeem automatisch weet wie de aanvrager is, wordt er voor gezorgd dat de aanvraag direct bij de juiste leidinggevende terecht komt. Dit om de communicatieflows veel korter en efficiënter te laten verlopen.

 

Bovendien is ons systeem een webapplicatie dat het mogelijk maakt om zowel het indienen van een aanvraag als het goedkeuren van een aanvraag via GSM/tablet te laten verlopen.

 

A.d.h.v. onze rapportage tool kan je perfect instellen wie welke aanvragen mag zien (bv. HR manager) en kan u in beeld brengen wat het real time ziekteverzuim cijfer is van uw bedrijf.

Hieronder nog kort alle voordelen op een rijtje:

 

 • U kan zelf of door onze experts een aanvraag formulier (laten) opmaken op uw maat
 • Aanvraag kan ingediend worden met een GSM / tablet / computer
 • Automatisch gestuurde aanvraag komt onmiddellijk bij de juiste verantwoordelijke terecht gezien het systeem weet wie de aanvrager is
 • Aanvrager wordt direct op de hoogte gesteld wanneer u een aanvraag goed of afkeurt en kan bij afkeuring zijn aanvraag aanpassen / annuleren
 • Nooit meer achter ziektebriefjes of documenten moeten vragen
 • A.d.h.v. toegangen kan u zelf bepalen wie welk rapport mag zien
 • Bekijk met de real time rapportage m.b.t vakantie, thuiswerk als ziekteverzuim

Wilt u graag meer info over ons systeem of een demo bij u ter plaatse. Dat kan zeker! Contacteer ons vrijblijvend via onderstaande gegevens.

 

Sophie Van Oevelen:

M: (0)471 82 68 67

E: sophie@as4.be

 

Bekijk ook: https://carenet.normecfoodcare.com/