AS4

BRC Food Safety Europe - De nieuwste inzichten en trends

Op dinsdag 12 februari vond in Londen het Food Safety Europe congres plaats, een jaarlijkse conferentie rond voedselveiligheidsmanagement georganiseerd door BRC Global Standards. Tijdens dit event worden zeer waardevolle inzichten gedeeld en de laatste nieuwe trends besproken. Naar jaarlijkse gewoonte was AS4 hier dan ook van de partij.

18 Februari 2019

Op dinsdag 12 februari vond in Londen het Food Safety Europe congres plaats, een jaarlijkse conferentie rond voedselveiligheidsmanagement georganiseerd door BRC Global Standards. Tijdens dit event worden zeer waardevolle inzichten gedeeld en de laatste nieuwe trends besproken. Naar jaarlijkse gewoonte was AS4 hier dan ook van de partij.

Na het openingswoord van Geoff Spriegel, Chairman bij BRC Global Standards, beet keynote speaker Lesley Mitchell, Associate Director for Sustainable Nutrition bij Forum for the Future, de spits af met haar uiteenzetting over hoe de opwarming van de aarde de voedingsstromen beïnvloedt. Ze wees op de enorme risico’s die we aan het nemen zijn. Ze gaf aan dat het niet alleen hoog tijd is voor politieke verantwoordelijkheid maar tevens voor leiderschap bij de grote voedingsbedrijven. Een ontnuchterende start van het congres.

 

 

De volgende spreker, Rachel Ward van het Institute of Food Science & Technology, ging dieper in op hoe men binnen de supply chain het risico kan verminderen door in te zetten op een transparantere traceerbaarheid. Het potentieel van blockchain werd hierbij meermaals benadrukt. Snel werd duidelijk dat blockchain al lang geen buzzword meer is maar een technologie die zeer interessante opportuniteiten biedt in het beheer van traceerbaarheid. Hiermee kan de voedingsindustrie gedeelde uitdagingen zoals voedselgerelateerde ziektes, voedselfraude, recalls,… tegengaan. De boodschap aan de voedingsindustrie was duidelijk: begin te investeren in technologie. Niet alleen de bedrijven zullen er wel bij varen. Ook de maatschappij zal kunnen meegenieten van de voordelen.

 

Paul Willgoss, Directeur Food Technology van Marks&Spencer, sloot het eerste deel van het congres af met een uiteenzetting over de laatste trends inzake voedselfraude met een focus op bepaalde regio’s en producten met een hogere risicograad. Wederom werd de nadruk gelegd op het delen van informatie in de industrie rond voedselfraude en de bezorgdheden hieromtrent. Hij toonde aan hoe de grote retailers in het Verenigd Koninkrijk op vandaag samenwerken met de overheid om voedselfraude tegen te gaan. Een mooi staaltje samenwerking tussen concurrenten enerzijds en de overheid anderzijds.

 

Na de koffiepauze stond er een casus rond Food Safety Culture op het programma. Meer bepaald hoe men zo’n Food Safety Culture, een verplichting binnen BRC Food 8, succesvol kan implementeren. Aan het woord: Rhona Quin-McLeod, Head of Technical Manufacturing bij WM Morrisons Supermarkets (18 plants, 8000 medewerkers,20 talen). 

 

Volgens haar is de eerste stap te weten komen wat het niveau van Food Safety Culture is in het bedrijf. Vervolgens moet men de manier vastleggen waarop Food Safety Culture zal worden gemeten. In het eerste jaar kijkt men bijvoorbeeld of de missie en visie gekend is door de medewerkers en hoe men denkt over Food Safety Culture. De resultaten van deze metingen worden meegedeeld aan de medewerkers die via trainingen ook een inzicht krijgen in hoe men de implementatie van Food Safety Culture kan bevorderen. De daaropvolgende jaren kan men dan verder meten en bijsturen waar nodig. Hoe men bijstuurt is natuurlijk voor elke onderneming anders. De belangrijkste gamechangers evenwel zijn leadership van het management en de verantwoordelijken, KPI’s opstellen en opvolgen, een duidelijke visie/missie en het proces van engagement ondersteunen met trainingen in eigen taal. De mensen van AS4 konden niet anders dan instemmend knikken. De nagel op de kop.

 

 

De laatste sessie voor de middagpauze was gereserveerd voor Emma Adams, Head of Technical bij Greggs (2.000 winkelpunten). Zij sprak over het vertalen van compliance en voedselveiligheid naar het winkelpersoneel. Hun uitdaging was om heel veel verschillende procedures naar twee visueel en compacte procedures te brengen. Door samen te werken met het winkelpersoneel hebben ze dit kunnen realiseren. En niet alleen dat, samen met het winkelpersoneel hebben ze ook trainingen uitgewerkt die te allen tijde digitaal beschikbaar zijn. E-learning geeft hen hierdoor een enorm concurrentieel voordeel. Iets dat we dankzij onze interne e-learning academy kunnen beamen.

 

Na de middagpauze was het tijd voor de toekomstvisie van Stuart Kelly van Lloyd’s Register UK. Bedrijven verzamelen heel veel data uit registraties, input van klanten, resultaten interne audits,…. Maar welke data kunnen impact hebben op de continuïteit van het bedrijf? Wat is de impact van het niet goed uitvoeren van de interne audits? Komen de echte problemen binnen het bedrijf wel boven water?

 

Een audit moet een bedrijf de “licence to operate” geven en een meerwaarde betekenen. Om dit te realiseren heeft Lloyd’s Register recent een tool ontwikkeld om risico’s binnen een bedrijf te managen en te bepalen welke interne audits frequenter moeten gebeuren. Ook de auditkantoren staan dus niet stil en investeren in digitale meerwaarde.

 

Een volgende interessante spreker was Tim Dallman van Public Health England. Hij kwam toelichting geven inzake SNP’s (single nucleotide polymorphins). Via deze nieuwe techniek kan er nu worden onderzocht welke mutaties microben ondergaan en aan welke andere “zuster- of broedermicroben” zij verwant zijn. Door informatie internationaal te delen, kan daardoor worden ontdekt welke grondstoffen aan de basis liggen van pathogene voedselbesmettingen. Essentieel om voedingsschandalen aan de basis te kunnen oplossen.

 

De laatste spreker van de dag was misschien wel degene waar het meest naar werd uitgekeken. David Brackston, Technical Director bij BRC, kwam namelijk een update geven inzake BRC Food 8. We zetten even enkele belangrijkste topics op een rij:

 1. Er zal een interview met het senior management worden gehouden rond Food Safety Culture.
 2. KPI’s rond implementatie Food Safety Culture: het eerste jaar wordt het plan van aanpak beoordeeld, niet het resultaat. Het tweede jaar wil men meetbare resultaten kunnen beoordelen en de verdere implementatie van Food Safety Culture.
 3. Er moet een whistleblower systeem op punt staan en dit moet reeds gecommuniceerd zijn doorheen de organisatie. 
 4. De auditor zal kijken naar de implementatie van het proces kwaliteit op de werkvloer in de realiteit via interviews met medewerkers.
 5. Supplier approval en doorlichting grondstoffen is ontzettend belangrijk.
 6. Sterke focus op root cause analysis, product security, VACCP/TACCP en Food defense.
 7. Fysische contaminatie op ontpakken van grondstoffen wordt streng bekeken alsook de luchtcontaminatie.

Men verwacht dat er vele bedrijven gaan zakken qua niveau van certificatie. Niet in het minst omdat er 50% van de audittijd zal worden doorgebracht door de auditor op de werkvloer onder meer voor productwissel, hygiëneprotocol, R&0, PRESSOP en SSOP check. Daarnaast zal met interviews houden inzake incidenten en meldingen alsook een traceeroefening. De implementatie van BRC Food 8 wordt dus allesbehalve een “walk in the park”. AS4 was blij om vast te stellen dat men, door intensief bezig te zijn met deze norm vanaf de embryonale fase, er volledig klaar voor is. De eerste BRC Food 8 audits bij onze klanten tonen dit ook aan.

 

Zoals steeds stelde BRC Global Standards tijdens hun Food Safety Europe conferentie niet teleur. Veel nieuwe inzichten werden gedeeld en trends blootgelegd. Een zeer leerrijke dag waarbij weer heel wat ideeën en inspiratie werden opgedaan.

Op dinsdag 12 februari vond in Londen het Food Safety Europe congres plaats, een jaarlijkse conferentie rond voedselveiligheidsmanagement georganiseerd door BRC Global Standards. Tijdens dit event worden zeer waardevolle inzichten gedeeld en de laatste nieuwe trends besproken. Naar jaarlijkse gewoonte was AS4 hier dan ook van de partij.

Na het openingswoord van Geoff Spriegel, Chairman bij BRC Global Standards, beet keynote speaker Lesley Mitchell, Associate Director for Sustainable Nutrition bij Forum for the Future, de spits af met haar uiteenzetting over hoe de opwarming van de aarde de voedingsstromen beïnvloedt. Ze wees op de enorme risico’s die we aan het nemen zijn. Ze gaf aan dat het niet alleen hoog tijd is voor politieke verantwoordelijkheid maar tevens voor leiderschap bij de grote voedingsbedrijven. Een ontnuchterende start van het congres.

 

 

De volgende spreker, Rachel Ward van het Institute of Food Science & Technology, ging dieper in op hoe men binnen de supply chain het risico kan verminderen door in te zetten op een transparantere traceerbaarheid. Het potentieel van blockchain werd hierbij meermaals benadrukt. Snel werd duidelijk dat blockchain al lang geen buzzword meer is maar een technologie die zeer interessante opportuniteiten biedt in het beheer van traceerbaarheid. Hiermee kan de voedingsindustrie gedeelde uitdagingen zoals voedselgerelateerde ziektes, voedselfraude, recalls,… tegengaan. De boodschap aan de voedingsindustrie was duidelijk: begin te investeren in technologie. Niet alleen de bedrijven zullen er wel bij varen. Ook de maatschappij zal kunnen meegenieten van de voordelen.

 

Paul Willgoss, Directeur Food Technology van Marks&Spencer, sloot het eerste deel van het congres af met een uiteenzetting over de laatste trends inzake voedselfraude met een focus op bepaalde regio’s en producten met een hogere risicograad. Wederom werd de nadruk gelegd op het delen van informatie in de industrie rond voedselfraude en de bezorgdheden hieromtrent. Hij toonde aan hoe de grote retailers in het Verenigd Koninkrijk op vandaag samenwerken met de overheid om voedselfraude tegen te gaan. Een mooi staaltje samenwerking tussen concurrenten enerzijds en de overheid anderzijds.

 

Na de koffiepauze stond er een casus rond Food Safety Culture op het programma. Meer bepaald hoe men zo’n Food Safety Culture, een verplichting binnen BRC Food 8, succesvol kan implementeren. Aan het woord: Rhona Quin-McLeod, Head of Technical Manufacturing bij WM Morrisons Supermarkets (18 plants, 8000 medewerkers,20 talen). 

 

Volgens haar is de eerste stap te weten komen wat het niveau van Food Safety Culture is in het bedrijf. Vervolgens moet men de manier vastleggen waarop Food Safety Culture zal worden gemeten. In het eerste jaar kijkt men bijvoorbeeld of de missie en visie gekend is door de medewerkers en hoe men denkt over Food Safety Culture. De resultaten van deze metingen worden meegedeeld aan de medewerkers die via trainingen ook een inzicht krijgen in hoe men de implementatie van Food Safety Culture kan bevorderen. De daaropvolgende jaren kan men dan verder meten en bijsturen waar nodig. Hoe men bijstuurt is natuurlijk voor elke onderneming anders. De belangrijkste gamechangers evenwel zijn leadership van het management en de verantwoordelijken, KPI’s opstellen en opvolgen, een duidelijke visie/missie en het proces van engagement ondersteunen met trainingen in eigen taal. De mensen van AS4 konden niet anders dan instemmend knikken. De nagel op de kop.

 

 

De laatste sessie voor de middagpauze was gereserveerd voor Emma Adams, Head of Technical bij Greggs (2.000 winkelpunten). Zij sprak over het vertalen van compliance en voedselveiligheid naar het winkelpersoneel. Hun uitdaging was om heel veel verschillende procedures naar twee visueel en compacte procedures te brengen. Door samen te werken met het winkelpersoneel hebben ze dit kunnen realiseren. En niet alleen dat, samen met het winkelpersoneel hebben ze ook trainingen uitgewerkt die te allen tijde digitaal beschikbaar zijn. E-learning geeft hen hierdoor een enorm concurrentieel voordeel. Iets dat we dankzij onze interne e-learning academy kunnen beamen.

 

Na de middagpauze was het tijd voor de toekomstvisie van Stuart Kelly van Lloyd’s Register UK. Bedrijven verzamelen heel veel data uit registraties, input van klanten, resultaten interne audits,…. Maar welke data kunnen impact hebben op de continuïteit van het bedrijf? Wat is de impact van het niet goed uitvoeren van de interne audits? Komen de echte problemen binnen het bedrijf wel boven water?

 

Een audit moet een bedrijf de “licence to operate” geven en een meerwaarde betekenen. Om dit te realiseren heeft Lloyd’s Register recent een tool ontwikkeld om risico’s binnen een bedrijf te managen en te bepalen welke interne audits frequenter moeten gebeuren. Ook de auditkantoren staan dus niet stil en investeren in digitale meerwaarde.

 

Een volgende interessante spreker was Tim Dallman van Public Health England. Hij kwam toelichting geven inzake SNP’s (single nucleotide polymorphins). Via deze nieuwe techniek kan er nu worden onderzocht welke mutaties microben ondergaan en aan welke andere “zuster- of broedermicroben” zij verwant zijn. Door informatie internationaal te delen, kan daardoor worden ontdekt welke grondstoffen aan de basis liggen van pathogene voedselbesmettingen. Essentieel om voedingsschandalen aan de basis te kunnen oplossen.

 

De laatste spreker van de dag was misschien wel degene waar het meest naar werd uitgekeken. David Brackston, Technical Director bij BRC, kwam namelijk een update geven inzake BRC Food 8. We zetten even enkele belangrijkste topics op een rij:

 1. Er zal een interview met het senior management worden gehouden rond Food Safety Culture.
 2. KPI’s rond implementatie Food Safety Culture: het eerste jaar wordt het plan van aanpak beoordeeld, niet het resultaat. Het tweede jaar wil men meetbare resultaten kunnen beoordelen en de verdere implementatie van Food Safety Culture.
 3. Er moet een whistleblower systeem op punt staan en dit moet reeds gecommuniceerd zijn doorheen de organisatie. 
 4. De auditor zal kijken naar de implementatie van het proces kwaliteit op de werkvloer in de realiteit via interviews met medewerkers.
 5. Supplier approval en doorlichting grondstoffen is ontzettend belangrijk.
 6. Sterke focus op root cause analysis, product security, VACCP/TACCP en Food defense.
 7. Fysische contaminatie op ontpakken van grondstoffen wordt streng bekeken alsook de luchtcontaminatie.

Men verwacht dat er vele bedrijven gaan zakken qua niveau van certificatie. Niet in het minst omdat er 50% van de audittijd zal worden doorgebracht door de auditor op de werkvloer onder meer voor productwissel, hygiëneprotocol, R&0, PRESSOP en SSOP check. Daarnaast zal met interviews houden inzake incidenten en meldingen alsook een traceeroefening. De implementatie van BRC Food 8 wordt dus allesbehalve een “walk in the park”. AS4 was blij om vast te stellen dat men, door intensief bezig te zijn met deze norm vanaf de embryonale fase, er volledig klaar voor is. De eerste BRC Food 8 audits bij onze klanten tonen dit ook aan.

 

Zoals steeds stelde BRC Global Standards tijdens hun Food Safety Europe conferentie niet teleur. Veel nieuwe inzichten werden gedeeld en trends blootgelegd. Een zeer leerrijke dag waarbij weer heel wat ideeën en inspiratie werden opgedaan.