AS4

Readiness

Klaar voor het onverwachte?

 

De onaangekondigde audits opgelegd door de nieuwste versie van GFSI alsook geëist door retailklanten zijn een grote uitdaging voor voedingsbedrijven.

6 Juni 2018

Klaar voor het onverwachte?

 

De onaangekondigde audits opgelegd door de nieuwste versie van GFSI alsook geëist door retailklanten zijn een grote uitdaging voor voedingsbedrijven.

Daarnaast zijn de onaangekondigde en verstrengde controles van het FAVV rond traceerbaarheid, etikettering en microbiologie een bijkomend gegeven waar rekening mee moet worden gehouden. Er zijn de laatste weken een aantal voedingsbedrijven per direct gesloten om afwijkingen die volgens het FAVV zelfs niets te maken hadden met voedselveiligheid.

 

Elke dag “auditklaar ” zijn is de boodschap. Readiness wordt dus een vertrouwde term voor de kwaliteitsdienst:

  • Ligt de infrastructuur er vlekkeloos bij?
  • Is al het technische onderhoud  tijdig uitgevoerd?
  • Zijn alle interne audits volgens planning uitgevoerd?
  • Zijn alle registraties in orde?

Readiness vraagt een bijzondere inspanning, zowel van de kwaliteitsverantwoordelijken als van het management en het productiepersoneel. Deze inspanningen zorgen voor hoge werkdruk en dagelijkse controle op alles wat moet worden geregistreerd. Ondanks het feit dat een kwaliteitsverantwoordelijke vaak zijn/haar dagprogramma moet omgooien omwille van recalls, productieproblemen of dringende productspecificaties, eist men tijdens de onaangekondigde audits dat zowel de dagelijkse planning als de jaarplanning minutieus wordt uitgevoerd.

 

Hoe kan AS4 hierbij helpen? Eerst en vooral zorgen wij als externen dat de interne audits volgens een vaste jaarplanning worden uitgevoerd, wij kunnen bijspringen waar nodig als ook de geplande inspectierondes of validaties niet tijdig kunnen worden uitgevoerd door te hoge werkdruk op de kwaliteitsafdeling.

 

Daarnaast zorgen wij met ons “Readiness” traject dat wij onaangekondigde proefaudits op de werkvloer of binnen de kwaliteitsdienst uitvoeren om te testen of het bedrijf klaar is voor deze uitdaging. Daarna wordt het resultaat van de proefaudits besproken en worden de nodige inspanningen gedaan om de gemaakte opmerkingen weg te werken. De kans dat het fout loopt bij de echte audit of bij een onaangekondigde controle van het FAVV is dan heel wat kleiner, want oefening baart kunst!

 

Contacteer ons voor meer informatie

Klaar voor het onverwachte?

 

De onaangekondigde audits opgelegd door de nieuwste versie van GFSI alsook geëist door retailklanten zijn een grote uitdaging voor voedingsbedrijven.

Daarnaast zijn de onaangekondigde en verstrengde controles van het FAVV rond traceerbaarheid, etikettering en microbiologie een bijkomend gegeven waar rekening mee moet worden gehouden. Er zijn de laatste weken een aantal voedingsbedrijven per direct gesloten om afwijkingen die volgens het FAVV zelfs niets te maken hadden met voedselveiligheid.

 

Elke dag “auditklaar ” zijn is de boodschap. Readiness wordt dus een vertrouwde term voor de kwaliteitsdienst:

  • Ligt de infrastructuur er vlekkeloos bij?
  • Is al het technische onderhoud  tijdig uitgevoerd?
  • Zijn alle interne audits volgens planning uitgevoerd?
  • Zijn alle registraties in orde?

Readiness vraagt een bijzondere inspanning, zowel van de kwaliteitsverantwoordelijken als van het management en het productiepersoneel. Deze inspanningen zorgen voor hoge werkdruk en dagelijkse controle op alles wat moet worden geregistreerd. Ondanks het feit dat een kwaliteitsverantwoordelijke vaak zijn/haar dagprogramma moet omgooien omwille van recalls, productieproblemen of dringende productspecificaties, eist men tijdens de onaangekondigde audits dat zowel de dagelijkse planning als de jaarplanning minutieus wordt uitgevoerd.

 

Hoe kan AS4 hierbij helpen? Eerst en vooral zorgen wij als externen dat de interne audits volgens een vaste jaarplanning worden uitgevoerd, wij kunnen bijspringen waar nodig als ook de geplande inspectierondes of validaties niet tijdig kunnen worden uitgevoerd door te hoge werkdruk op de kwaliteitsafdeling.

 

Daarnaast zorgen wij met ons “Readiness” traject dat wij onaangekondigde proefaudits op de werkvloer of binnen de kwaliteitsdienst uitvoeren om te testen of het bedrijf klaar is voor deze uitdaging. Daarna wordt het resultaat van de proefaudits besproken en worden de nodige inspanningen gedaan om de gemaakte opmerkingen weg te werken. De kans dat het fout loopt bij de echte audit of bij een onaangekondigde controle van het FAVV is dan heel wat kleiner, want oefening baart kunst!

 

Contacteer ons voor meer informatie