AS4

27 Oktober 2020

Event Listeria Salmonella

Listeria en Salmonella zijn onzichtbare vijanden van vele voedingsbedrijven. AS4 en Servaco Food Control doorlopen op dinsdag 27 oktober 2020 met u de stappen om deze vijanden te bestrijden en te beheersen.

8 Oktober 2019

Infosessie BRC Packaging Materials versie 6

Infosessie BRC Packaging Materials versie 6

Ontdek alle niewigheden en aandachtspunten in BRC Packaging Materials versie 6 tijdens de infosessie op dinsdag 8 oktober 2019.

12 Juni 2019

Event: Transformers: leren van Factories of the Future - deel 2: helemaal digitaal?

In het tweede deel van de Flanders Food opleidingsreeks 'Transformers, leren van Factories of the Future' zoomen we in op de transformatie 'Digital Factory'. Alle bedrijven zijn welkom! Deze studiedag is niet enkel voor kandidaten voor een Factory of The Future award.

18 Oktober 2018

BRC Food 8 event

BRC Food versie 8 is klaar voor implementatie. Om geïnformeerd aan de slag te kunnen gaan, organiseert AS4 in samenwerking met Vinçotte een namiddag vol inzichten en aandachtspunten.

14 Juni 2018

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis

Elk incident, kwaliteitsprobleem of klacht is een gevolg van dieperliggende oorzaken. Deze root causes kunnen pas worden achterhaald indien men dieper ingaat op deze issues.

17 Mei 2018

Allergenenmanagement

Vele bedrijven in de voedingssector hebben hun allergenenmanagement niet volledig onder controle. Dit kan leiden tot recalls en een verminderd consumentenvertrouwen.

12 April 2018

Meldingsplicht en recall

Meldingsplicht en recall

Een incident inzake voedselveiligheid kan zelfs de meest vooraanstaande bedrijven overkomen. Het belangrijkste in zo’n situatie is dat u een crisismanagementsysteem heeft om met dit incident om te gaan zodat de schade voor uw klanten, de consument en uw eigen onderneming beperkt blijft.

8 Maart 2018

BRC/IFS/FSSC22000: wat staat u te wachten?

De “benchmarking standard” GFSI is in 2017 gewijzigd naar versie 7.1 met als gevolg dat de normen die onder GFSI vallen ook aan een versiewijziging toe zijn.

20 Februari 2018

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001-versie 2015 is al enige tijd in voege. Toch zijn er nog een heel aantal ondernemingen die nog niet tot de integrale implementatie van deze nieuwe versie zijn overgegaan.

8 Februari 2018

Eerlijk (over) eten - Flanders Food

Veel vertrouwen lijken consumenten niet te hebben in de voedingsindustrie, als je ziet wat er allemaal niet in de media verschijnt. Hun argwaan komt voornamelijk voort uit onwetendheid, voor hen zijn voedingsbedrijven immers een beetje een 'black box'. Daarom hebben Flanders’ FOOD en VMT Food de handen in elkaar geslagen om jullie wegwijs te maken in een eerlijk en transparant beleid, essentieel voor een toekomst met meer consumentenvertrouwen.

14 December 2017

AS4 Point Infosessie

AS4 Point Infosessie

AS4 Point is een interactief softwareprogramma waarmee u als klant op een beveiligde, snelle en toegankelijke wijze wordt ondersteund bij het digitaal beheren van uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Zo bent u als verantwoordelijke kwaliteit steeds “on top of things”.

14 November 2017

Kwaliteitsnormen in de transportsector: BRC, IFS of ISO?

Er zijn verschillende kwaliteitsnormen met een toepassingsgebied binnen de transportsector. Bovendien vragen uw klanten om één of meerdere van deze kwaliteitsnormen zoals IFS, BRC, ISO,… te volgen. Maar heeft u deze kwaliteitsnormen ook allemaal nodig? En dekken sommige kwaliteitsnormen niet dezelfde lading? Ziet u nog door de bomen het bos en weet u welke kwaliteitsnorm het best past bij uw type onderneming?

5 Oktober 2017

FSSC 22000 versie 4

FSSC 22000 versie 4

FSSC 22000 heeft een versiewijziging ondergaan. Deze nieuwe versie 4.1 is verplicht te auditeren vanaf 01 januari 2018. Wij geven u dan ook graag een toelichting inzake de wijzingen met betrekking tot deze nieuwste versie alsook over de manier waarop u de wijzigingen kan implementeren in de praktijk.

 

Daarnaast lichten wij het nieuwe auditprotocol toe en helpen wij u op weg naar een succesvolle audit.

14 September 2017

Migratie uit inkten - Risico's en oplossingen

Migratie uit inkten is een reëel gevaar waar de voedingsindustrie dagelijks mee wordt geconfronteerd. Deze migratie kan aanleiding geven tot een recall van uw producten met alle gevolgen van dien (financiële schade, merkschade, verstoorde relatie met stakeholders,…). De voedings- en verpakkingsindustrie zijn zich goed bewust van dit gevaar maar zien met de huidige (ontbrekende) regelgeving vaak door het bos de bomen niet meer.

15 Juni 2017

Seminarie

Seminarie "Duurzaamheid in de voedingsindustrie" in samenwerking met Fevia

Op donderdag 15 juni 2017 in de namiddag organiseert Fevia, in samenwerking met AS4, een seminarie rond duurzaamheid in de voedingsindustrie.

30 Mei 2017

Risico’s van migratie

Naar aanleiding van de snel evoluerende regelgeving rond verpakking voor voedingsmiddelen is het belangrijk om overzicht te behouden van de meest recente ontwikkelingen. Daarom organiseert AS4 op 30 mei 2017 een open opleiding rond risico's van migratie uit primaire en secundaire verpakking voor voeding in ons opleidingscentrum te Antwerpen.